Публикация

Проф.Гр.Горчев: Да признаем кризата в медицинското образование


Проф. Горчев, доста идеи имахте за промяна на образователния модел, както и за кандидат-студентския прием?
В бъдеще трябва да се обърне внимание на медицинското образование, защото то е в криза. Казано съвсем откровено, този факт доста умело се прикрива и не се признава.

Причините са много. Сред тях са несъответствие между интелектуалния потенциал на студентите, преподаващите и разминаване с учебните програми. Несъответствието между университет и университетски болници също е един от фактите медицинското образование да е в това състояние. 

 

Преподавателите не са мотивирани да учат студентите, а доста от лекторите напуснаха и структурата на университетската болница, което срива учебния процес. Държавата съвсем сериозно трябва да се замисли за бъдещето на медицинското образование, защото тук са големите проблеми. Ние подготвяме бъдещите лекари, а за  да се оформят те като специалисти, са необходими 6-7 години. 

 

За да се оформи добър лекар, той трябва да има и пример пред очите си. В момента преподавателският състав не е единен и от това страдат студентите, а утре и бъдещите пациенти. Проблем е, че в страната няма структура, която да обединява потенциала от преподаватели, които обучават младите студенти. Преподавателите от предклиничните структури също са немотивирани да учат младите лекари. Техните възнаграждения са символични на фона на това, което трябва да получават. Проблем е и, че има голяма криза на пазара по отношение на тези преподаватели и няма кандидати.

 


Защо  тази година се оказа, че балът от приемните изпити за специалността „Медицина” в Плевен е най-нисък? Има ли променени критерии?
В МУ-Плевен критериите за приемен изпит са много високи, а това се дължи на строгостта на преподавателите. Това показаха и резултатите от кандидатстудентските изпити по биология и химия. При нас балът беше най-нисък от всичките медицински университети. 

 

Според мен студентите трябва да влизат в университета не като научат наизуст химията и биологията. Фунията трябва да е обърната, а това съм го казвал неведнъж. Трябва да се приемат всички, а когато мине един етап от обучение, най-добрите да останат, а останалите да се преориентират към друга медицинска професия. Още веднъж ще подчертая, че приемът трябва да се провежда по съвсем различни критерии.

 

За това обаче е необходима единна държавна нормативна уредба. Засега няма промяна по отношение на порочната програма с приемен изпит по биология и химия. Факт е, че всяко висше училище прави своя собствена програма, а това за мен е неправилно.

 

Програмата трябва да е единна, и то за цялата страна, както е навсякъде. Автономността на учебните заведения в този аспект е много грешна. Не бива всеки университет да прави своя собствена програма, защото медицината е една и в Плевен, във Варна, Пловдив, Стара Загора и навсякъде. Затова по отношение на приема и образованието мога да кажа, че държавата трябва да бъде регулатор.

 

Проф. Горчев, може ли да се има доверие на лекар, завършил със среден успех?
Не. Категорично не. Винаги съм казвал, като не подценявам другите специалности и професии, но медицината е отговорност. Тя е консервативна наука, за която трябва да се придобият максимум знания, за да се реализира успешно един лекар.

Затова не е допустимо да се приемат подобни оценки, както и да не се настоява да се промени системата на медицинското образование. Казвал съм преди, че имаше доста парадокси. Такъв беше и този, че студенти, които предстои да запишат докторантура, не са положили успешно изпита си по анатомия от втори курс.

 

Жалко е, че много пъти съм казвал и се дразня от факта, че студентите учат само докато станат такива. Ако това нещо продължава по този начин в много скоро време ще се появи голяма криза в медицинското образование. Това съм го заявил и на министри, и на други държавници.

 

Как стоят нещата с приема на чуждестранни студенти? Имаше и идея в Плевен да се обучават в англоезичен курс и медицински сестри. 
Приемът на чуждестранни студенти трябва да е приоритет на самата държава, а не на университета. Сега преподавателите ни ходят, за да търсят студенти в Индия, Япония и къде ли не.  Представяме учебното заведение на различни работни срещи, участваме в  кандидатстудентски борси и панаири с единствена цел да привлечем студенти. 

 

Във връзка с англоезиковото обучение на чуждестранни медицински сестри ще кажа, че отново се опира до подготовката на кадри. Преди време имахме разговор по темата с  японски представител. Важна е обаче и подготовката на преподавателите, а много от тях напуснаха заради ниското заплащане.

 

" }-->

Коментари