Публикация

Груби финансови нарушения в УМБАЛ-Пловдив


Това сочи констатацията на вътрешната ревизия, назначена от Министерството на здравеопазването, съобщи изпълнителният директор на болницата доц. Божидар Хаджиев.

 

Докладът вече е изпратен на компетентните органи – Агенцията за държавна финансова инспекция и Окръжната прокуратура, за последваща проверка и търсене на отговорност”.

Установено е, че част от получената държавна субсидия за капиталови разходи в размер на 1 673 500 лева не е изразходвана по предназначение, а за разплащане на други задължения.

 

Така например от средствата, които болницата е получила като държавна капиталова субсидия за доставка на гама-камера, липсват 336 000 лева. Освен това по сключения договор за доставка на когенератор от МЗ са превели сумата от 800 хил. лева, която също не е в наличност.

 

За доставка на хемодиализна апаратура ведомството е превело 417 500 лева, а за изграждане на асансьори във вътрешните клиники на болницата - 120 000 лева. Тези суми също липсват.

 

Предварително изхарчени са общо 1 673 500 лева капиталови разходи за „текущи нужди”. Констатирано е, че без да има разрешение от министъра на здравеопазването, старото ръководство на болницата е изтеглило кредит в размер на 4 млн. лева.

„Оказва се, че новото ръководство трябва да изплати сумата от 2 293 500 лева до края на настоящата година, което допълнително затруднява финансовото състояние”, коментира изпълнителният директор.

 

Като цяло ревизията констатира висок ръст на капиталовите разходи за закупуване на модерна диагностична и лечебна апаратура, основно в последните два месеца от управлението на старото ръководство.

 

Установени са неизгодно сключени договори за два вида апаратура под наем.

 

Неизгодните договори за наем, както и прекомерното използване на собствени средства е довело до рязко нарастване на задълженията на болницата през последните години, сочат още експертите от МЗ.

 

Общите краткосрочни задължения за първото шестмесечие на 2009 г. са в размер на 35 640 000 лева. Просрочените са около 10 млн. лева, главно за медикаменти и консумативи.

Коментари