Публикация

Генетични фактори определят устойчивостта към алкохола


По време на експериментите учени от университета в Северна Каролина измервали продължителността на въздействие на алкохола върху дрозофили.

Едновременно наблюдавали гените им,  за да определят тези, чието въздействие помага на дрозофилите да се адаптират към алкохола. Варианти на аналогичния ген при човека, наречен МЕ1, са характерни за любителите на силните питиета.

 

Според изследователите, тази зависимост потвърждава наличието на връзка между метаболизма на алкохола и склонността към консумацията му.

 

Публикацията в Genetics прави извода, че от  активността на гена МЕ1 зависи преобразуването на алкохола в мазнини, които се отлагат в чернодробните клетки. Натрупването на продукти от метаболизма води до мастна дистрофия и цироза.

 

Тези открития ще бъдат полезни в клиничната практика при разработването на нови методи за лечение на алкохолизма.

Коментари