Публикация

МБАЛ - Плевен с ново отделение по превантивна медицина


Днес в МБАЛ – Плевен, клон на ВМА –София, се открива база на отделението по превантивна медицина към  Научно-приложния център за военна епидемиология и хигиена при МА.  

Откриването на базата във военна болница  е съпроводено и с научна конференция „ Превантивната медицина – здраве в аванс”.

 На 29 и 30 октомври ще бъдат изнесени 7 научни доклада, предвидена е и работа в групи по актуалните проблеми на превантивната медицина.  

Коментари