Публикация

Синдикати и съсловни организации опонират на идеите за здравна реформа


Създаден е Обществен съвет в здравеопазването, с който ще се настоява  да бъдат консултирани всички намерения за реформи, независимо кой и как ги предлага.

Първото решение на този орган е да покани на професионален дебат министрите на финансите, здравеопазването и техните екипи, председателя и членовете на Комисията по здравеопазване и Комисията по бюджет и финанси в НС.

След срещата и в зависимост от резултата й, ще се вземе решение за провеждане на Национален ден на протест пред парламента под наслов „Достатъчно средства за здравеопазване, пълна експертна яснота за реформите”.

Под споразумението за общи действия в сферата за здравеопазването положиха подписи д-р Желязко Христов (КНСБ), д-р Константин Тренчев („Подкрепа”), д-р Иван Кокалов (Федерация на синдикатите в здравеопазването), д-р Теодора Вълчева  (Медицинска федерация „Подкрепа”), д-р Цветан Райчинов (Български лекарски съюз), д-р Николай Шарков (Български зъболекарски съюз), магистър-фармацевт Мирослав Ненчев (Български фармацевтичен съюз), проф. Станка Маркова (Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи), д-р Димитър Димитров (Асоциация на работодателите в здравеопазването).

Синдикатите, професионално-съсловните организации и работодателите  в здравеопазването излязоха със становище, в което се обявяват против проекта за бюджет на НЗОК и МЗ за 2010 г., както и срещу готвените промени в Закона за здравното осигуряване.

" }-->

Коментари