Публикация

Лекция по случай Световния ден на съня

​По повод Световния ден на съня, на 19.03.2016, събота, ще бъдат представени презентации с практическа насоченост за обструктивна и централна сънна апнея.


В презентацията ще участват с преподаватели от Катедра Патофизиология към Медицински университет Пловдив. Събитието ще се състои в 6-та аудитория на Аудиторен комплекс към МУ Пловдив. 

Всеки, който проявява интерес, е добре дошъл!

Коментари