Публикация

Втора национална конференция по педиатрия - ПРОГРАМА

Събитието ще се състои на 25-26 март 2016 във Велико Търново


НАУЧНА ПРОГРАМА

25.03.2016 г.

Председател: Проф. Пилософ

Членове: Проф. Переновска, проф. Божинова, проф. Минчев

15:00 Откриване

15:15 Проф. Пилософ, проф. Петрова: „Медицински одит”

15:30 Доц. Калайков: „150 години проф. Ватев”

15:45 Проф. Переновска: „Случаи на бронхиектазии”

16:00 Проф. Цолов: „Чужди тела”

16:15 Доц. Върбанова: „Системна кортикостероидна терапия – принципи и практика”

16:30 Проф. Минчев: „Белодробна алвеоларна протеиноза в съчетание с нокардиоза”

16:45 САНОФИ ПАСТЬОР: „Коклюш” – проф. Недкова, д-р Николов

17:00 Кафе-пауза

17:15 Проф. Литвиненко: „Трудности при диагностика на невро-мускулни заболявания, разрешими с помощта на ЕМГ”

17:30 Проф. Иванов: „Левкодистрофии”

17:45 Проф. Божинова: „Епилепсия и епилептични пристъпи, диагностика и лечение”

18:00 НОВАРТИС ФАРМА: „Комплекс туберозна склероза” – проф. Божинова

18:15 Проф. Тинчева – Модератор

18:15 САНОФИ ДЖЕНЗАЙМ: „Мукополизахаридози” – доц. Авджиева

18:30 САНОФИ ДЖЕНЗАЙМ: „Болест на Гоше” – доц. Авджиева

18:45 Доц. Буева: „ИПП – една клиника, различна етиология”

19:00 Проф. Стефанова: „Инвагинации в детската възраст“

26.03.2016 г.

Предиобедна сесия

Председател: Проф. Цонзарова

Членове: Проф. Йотова, Доц. Кънева, Доц. Буева

8:30 Проф. Шмилев, д-р Садика Али: „Неонатален абстинентен синдром - по повод

на клинично наблюдение”

8:45 КЕНДИ: „Безусловният избор на пробиотик в детска възраст – Lactoflor Kids” –

Доц. Данова

9:00 Проф. Бошева: „Циклично ацетонемично повръщане”

9:15 Д-р Кадъм: „Инконтинецио пигменти”

9:30 Доц. М. Георгиева: „Остра коремна болка”

9:45 Проф. Цонзарова: „Терапевтичен подход при белодробна хипертония при ВСМ с ляво-десен шънт”

10:00 Доц. Анна Кънева: „Диагностичен и терапевтичен подход при тахиаритмии в детска възраст”

10:15 ABBVIE: „RSV инфекция при деца с хемодинамично значими сърдечни заболявания” – доц. Анна Кънева

10:30 Доц. Маринов: „Гръдна болка и нейните маски”

10:45 EЙ ЕНД ДИ ФАРМА: „Ибупрофен – профил на безопасност” – д-р Татяна Ралчева

11:00 АСТРА ЗЕНЕКА: „Терапевтичен подход в лечението на круп“ – д-р Кьолиева

11:15 ИНФИНИТА: „ Революционен пробив в ултразвуковата диагностична техника. Гъвкави решения за педиатрията” – д-р Ал. Гроздев

11:30 Кафе-пауза

11:45 Проф. Игор Резник: „Първичен имунен дефицит”

12:15 ГЛАКСО СМИТ КЛАЙН: „Ротарикс – ранна защита срещу ротавирус само с 2 дози” – Е. Георгиева

12:30 Проф. Йотова: „Приложение на новите технологии в областта на детския диабет”

12:45 EЙ ЕНД ДИ ФАРМА: „Приложение на Стелатопия при Xerosis cutis” – Д-р Здравка Демерджиева

13:00 Доц. Петрова: „Пубертет при деца с увреждане на ЦНС”

13:15 Проф. Константинова: „Метилмалонова ацидемия”

13:30 Д-р Лисичкова: „Необичайна причина за дисфункция на пикочния мехур”

13:45 Обяд

Следобедна сесия

Председател: Доц. Р. Георгиева

Членове: Проф. Кръстева, доц. Атанасова, доц. Мумджиев

14:15 СЕВЕКС ФАРМА: „Нашето решение в сезона на респираторните инфекции” - проф. Ваня Недкова

14:30 Доц. Р. Георгиева: „Вродена цитомегаловирусна инфекция – диагностични и терапевтични проблеми”

14:45 HIPP: „Протеините в храненето на доносени кърмачета” – М. Кошева

15:00 Доц. Мумджиев: „Жълтеница в периода на новороденото”

15:15 Проф. Кръстева: „Хомеопатия в периода на новороденото”

15.30 АЛПЕН ФАРМА: „Хомеопатия – нефармакологичен метод за овладяване на неонатална болка. Приложение на Арника Д6 на Немски Хомеопатичен Съюз” –

Д-р П. Петлешкова

15.45 Доц. Атанасова: „Екстремната незрялост – предизвикателство за клинициста, морални дилеми, дългосрочни последици”

16:00 Д-р Масларска: „Хипоксемично-исхемична енцефалопатия – съвременни методи за лечение”

16:15 МСД: „Ваксинопрофилактика на заболявания, свързани с ротавирус” – проф. Ваня Недкова

16:30 Кафе-пауза

16:45 ВАЛМАРК: „Синулан – нова серия продукти при остри и хронични респираторни заболявания” – Д-р Валентин Точков

17:00 Доц. Б. Шентов: „Мозъчен кръвоизлив при късна форма на вит. К дефицит”

17:15 МАЙЛАН: „Принципи на лечение на респираторните инфекции в амбулаторната практика” – Д-р Кьолиева

17:30 Д-р Гайдарова: „Трябва ли да се лекува хиперлипидемията при деца с нефротичен синдром?”

17:45 ФЬОНИКС ФАРМА: „ Нови продукти в портфолиото на Фьоникс Фарма” –

Т. Йорданова

18:00 СМАРТ СМ: „Важни стъпки за успешно кърмене” – Владислав Свиленски

18:15 МОНТАВИТ: „Tussavit – сироп за лечение на кашлица при остър катар на дихателната система, инфекции и възпаление на устната кухина и фаринкса” –

д-р Кьолиева

18:30 ХИМАКС ФАРМА: „Диалгин – различният метамизол. Приложение в педиатричната практика” – д-р Евг. Радиевоева

18:45 ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Председател: Доц. Р. Георгиева

Членове: Проф. Кръстева, доц. Атанасова, доц. Мумджиев

1) Д-р Българанов, дм: „Сенсибилизация с indoor/outdoor аероалергени при деца с астма и алергични реакции

2) Д-р Елкина: „Препоръки за профилактично поведение и лечение при генитални инфекции”

3) Д-р Янева: „Уртикария – диагностични затруднения”

4) Д-р Кръстева: „Клинично протичане на бронхиалната астма при деца със затлъстяване”

5) Д-р Донев, д-р Табакова: „Хипокалциемия”

" }-->

Коментари