Публикация

Изграждат многоетажен паркинг и хеликоптерна площадка

Срокът за подаване на офертни предложения е до 5 май


УМБАЛ "Свети Георги" обяви обществена поръчка за проучване и изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на многоетажен паркинг, с възможност за лицензиране на хеликоптерна площадка с коридор към Спешното отделение. Съоръжението ще бъде разположено в базата на университетската болница на бул. "Пещерско шосе" 66.
Избраният проектантски екип трябва първо да изготви обемно-устройствено проучване за определяне на размерите и разположението на обекта, доказване на нормативната допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея.
Комуникационните връзки между подразделенията на болничния комплекс от една страна и достъпът от града на граждани, както и приоритетният режим на достъп за автомобилите на Бърза помощ от друга страна, са структуроопределящи и изследването им е от изключителна важност за определяне местоположението, габарита и подходите на Многоетажния паркинг, се посочва в техническото задание на възложителя. Базата на УМБАЛ "Св. Георги" на бул. "Пещерско шосе" е разположена на площ от 91 875 кв. м.
След представяне на резултатите от проучването и възможните идейни решения за сградата, възложителят избира вариант, по който да се изготви работния инвестиционен проект.
Прогнозната стойност на поръчката е 370 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – 120 дни. Срокът за подаване на офертни предложения е до 5 май.

" }-->

Коментари