Публикация

Професор по анатомия ще изнесе лекции в МУ-Варна

От 4 до 8 април 2016 г. проф. д-р Роналд Блейс от Университета в Утрехт, Холандия, ще бъде гост-лектор в Медицински университет - Варна


Професор по анатомия ще изнесе лекции в МУ-Варна

От 4 до 8 април 2016 г. проф. д-р Роналд Блейс от Университета в Утрехт, Холандия, ще бъде гост-лектор в Медицински университет - Варна. Първата от осемте лекции, които ще изнесе професорът, е на тема: Vascular supply of the brain.

Проф. Блейс е специалист по анатомия с огромен опит в преподаването и в обучението на медицински лица и специалисти. През 1995 г. успешно защитава докторска дисертация на тема "Инервация на базалните мозъчни артерии : пътища и гъстота". Част от изследванията по темата е направил в Катедрата по анатомия на Royal Free Hospital - училището по медицина в Лондон, Великобритания. От 2000 г. е ръководител на катедрата по анатомия в Университета в Утрехт, която е водещ център за следдипломно обучение по анатомия в Холандия и е домакин на международни курсове. През 2012 г. става професор по клинична анатомия. Удостоен е с наградата за „Най-добър преподавател" на Университета в Утрехт през 2013 г., получава и почетна докторска степен от Държавен медицински университет - Тбилиси, Грузия, през 2015 г. Участва активно в учебни иновации, а една от тях е разработването и прилагането на виртуални 3D анатомични модели.

Лекциите на проф. Блейс са подходящи за всички специалисти по анатомия, специализанти и студенти с интереси в тази област на медицината.

Програмата на лекциите вижте тук.

Коментари