Публикация

Здравната вноска се увеличава на 10% от 2011 г.


Здравната вноска ще се увеличи от 8 на 10% през 2011 г. Планира се това бъде за сметка на здравноосигурените, а не на техните работодатели.

Това съобщи министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев.

Също от 2011 г. се предвижда да започне въвеждането на тристълбовия здравноосигурителен модел у нас.

Мерките за догодина са свързани с подобряване събираемостта на здравните вноски и с намаляване на нерегламентираните плащания в сектора. В болниците ще се въведат списъци с консумативите и медицинските дейности, които не се поемат от здравната каса.

От лечебните заведения ще се изисква да предоставят разпечатка при изписването на всеки пациент за направените разходи, независимо дали те са платени от касата, или от самия болен.

Д-р Нанев посочи, че за първите 100 дни на управлението си новият екип е свършил много работа. Освен програма за реформи е създаден и одитен комитет, който да контролира лекарствената политика.

В 62 болници се извършват проверки от прокуратурата, а в 38 болници и диспансери са приети оздравителни програми.

Изготвен е годишният доклад за здравето на населението.

Коментари