Публикация

Речник на неясните термини във фармацията и здравеопазването


Българският фармацевтичен съюз инициира национална кампания „Да разберем повече за фармацията”.

Целта е да бъдат формирани нагласи за достъпността на фармацевтичната услуга и лесното общуване със специалистите, необременено от сложна терминология.

„Фармацевтичната дейност е съвкупност от елементи на хуманитарните, инженерните и икономическите науки. А пътят на лекарствата от научната лаборатория до пациента е дълъг и съчетава преминаването през различни звена (доставчици на суровини, производители, търговци на едро, търговци на дребно – аптеки, лекари, предписващи продукта, здравноосигурителни или застрахователни фондове).

Много често процесите, протичащи в тях и пряко влияещи върху общественото здраве, се описват чрез специфични и трудно разбираеми от неспециалистите термини. По този начин се увеличава дистанцията между фармацевта и пациента”, посочва съсловната организацията.

Като част от инициативата, която започва от утре, 21 ноември, ще бъде създаден  речник на неясните или двусмислени термини, използвани при практикуването на фармацевтичната професия и в областта на здравеопазването.

Коментари