Публикация

Семинар за болнични мениджъри


Регионалният съюз на болниците „Стара планина” организира на 27 и 28 ноември семинар на тема „Лидери в здравеопазването”.

Акцент в лекциите ще бъдат стратегическият мениджмънт, маркетингът в здравеопазването, ролята на лидерите, развитието на човешките ресурси и инструментите за мениджмънт на промяната.

Целта на семинара, който ще се проведе в Тетевен, е да се подпомогне повишаването на управленския и административен капацитет на болничните мениджъри, прилагайки експертния опит на водещи специалисти и споделяйки натрупания опит на участниците.

Коментари