Публикация

НЗОК актуализира позитивния лекарствен списък

Ще отпаднат продукти, които не са били изписвани достатъчно често на пациентите


Позитивният лекарствен списък, по който НЗОК реимбурсира медикаменти, ще бъде актуализиран през май. Това съобщи Йорданка Вълчева, директор на дирекция „Лекарствена политика“ в НЗОК по време не семинар в Пловдив.

Тогава приключва 3-годишният гратисен период на документа и той тотално ще бъде преразгледан. От списъка ще бъдат махнати продукти, които не са изписвани на пациентите, или използваемостта им е била едва 1%, но ще бъдат въведени нови продукти. Има лекарствени средства за вече отпаднали диагнози и те трябва да се подменят, посочиха още експерти на касата.

Друг нов момент е различният начин, по който ще се заплащат лекарствата за есенциална хипертония. Моделът се сменя и за първи път лечението на сърдечно болни им гарантира 100-процентово реимбурсиране. Досега те получаваха от касата не повече от 85% от цената на продукти, посочи подуправителят Иванка Кръстева. Това се прави, защото лечението на сърдечно-съдовите заболявания е един от приоритетите за здравната система у нас. 

Пилотен проект за нов начин на представяне и отчитане на протоколите за скъпоструващи лекарствени продукти за амбулаторно лечение се провежда в регионалните здравни каси във Велико Търново и в Стара Загора, бе съобщено на семинара. Целта е с въвеждането на нов модул за електронно отчитане на протоколите да се улесни достъпът на пациентите, като се съкратят сроковете, в които те ще получат необходимите им лекарства, изписвани по този начин, заяви Вълчева. По нейните думи наред с тези предимства системата ще облекчи значително и работата на лекарите, защото те ще разполагат с непрекъснат достъп до цялата информация за хода на лечение на пациента – данни от предходни прегледи, резултати от лабораторни и образни изследвания, назначавани терапии и наличие или липса на ефект от тях.

Въвежда се нова процедура – оценка на терапията в университетска болница, като 2 пъти годишно пациентът ще има достъп до комисия от високоспециализирани медици. За него пътят ще бъде облекчен, той няма да представя направление, увери Вълчева. Вече ще бъде задължение на лекарите да попълват и представят по електронен път бланка, която ще се изпраща служебно, без да бъде ангажиран болният.

От НЗОК заявиха, че договорният процес с аптеките е приключил и 2335 са сключените договори. Повечето дори са отчели първия 15-дневен период по новите условия. Предложенията за санкции вече няма да се налагат само от НЗОК, това ще става съвместно със Съюза на фармацевтите. 

Коментари