Публикация

БЗС настоява за активно участие в законодателните промени


Българският зъболекарски съюз настоява да се постигне подписване на Национален рамков договор за 2010 г. между съсловните организации на лекарите и стоматолозите и здравната каса, за да се отговори на нуждите на обществото.

В резолюцията, приета на извънредния конгрес на зъболекарския съюз в Златни пясъци днес, специалистите искат още парите за дентална медицина в бюджета на НЗОК за следващата година да се запазят в размер на 91 млн. лв.

„Смятаме, че всяка промяна ще наруши баланса във финансовото осигуряване на пакета дентални дейности в този момент на финансова криза. Предложените средства за зъботехническа помощ в размер на 9,1 млн. лв. от бюджета за дентални дейности не са финансово обосновани и са несправедливи. Те не гарантират покриване на огромните нужди от протезна дейност за всички нуждаещи се, както и равнопоставеност при осигуряването на протетични дентални услуги на здравноосигурени лица. 

Това би могло да се приеме за един скъп популизъм и провокация срещу правителството, които ще създадат огромно социално напрежение. Затова настояваме да се премахне проектът за въвеждане на зъботехнически дейности”, аргументира се съсловната организация.

БЗС държи при гласуването на промените в Закона за здравното осигуряване да се вземат предвид предложенията на съсловната организация, представени в парламентарната Комисия по здравеопазване, както и да не се отнемат функциите на съсловните организации в здравеопазването като договаряне на обем, цени и стойности на медицинските и денталните услуги, определяне на правата за контрол и санкциониране на сключилите договор със здравната каса.

„Настояваме по-нататъшната дейност за реформиране на здравеопазването и изготвянето на нови проектозакони в тази област да се извършва с активното участие на кадрите на Българския зъболекарски съюз. При неприемане на основните искания на съсловната организация БЗС си запазва правото на законни протестни действия”, подчертава в резолюцията си съсловната организация.

Коментари