Публикация

Кръгла маса за реформата в здравното осигуряване


Предвижда се тристълбов модел на осигуряване - основен задължителен пакет, допълнително задължителен и допълнително доброволен пакет. По този начин ще отпадне монополът на касата, ще има повече конкуренция и по-добро качество на предлаганите здравни услуги.

Това заяви председателят на парламентарната Комисия по здравеопазване д-р Лъчезар Иванов на кръгла маса за реформата в здравноосигурителната система.

Държавата в момента плаща здравните вноски на 4 100 000 души - деца, пенсионери и военни.
Техните вноски  и занапред ще бъдат покривани.

Реформата предвижда всички останали граждани да внасят лични средства в тези фондове, като вноската ще бъде увеличена от 8 на 10 процента през 2011.

За втория стълб на здравното осигуряване частните фондове ще сключват договори за пакети с онези лечебни заведения, с които сами преценят, от което ще зависи и качеството на услугата.

"Обществени средства няма да се дават на частните фондове, а в тях ще отиват само пари от личните вноски на здравноосигурените", посочи д-р Иванов.

От следващата година НЗОК също вече няма да работи с всички лечебни заведения, а само с отговарящите на определени критерии. Така пациентът ще трябва да започне да подбира къде да търси медицинска помощ.

Държавата ще определя допустимите максимални цени на медицинските услуги и дейности и обхвата на задължителното здравно осигуряване и ще регламентира и регулира дейността на частните дружества.

През първите две години от получаване на лиценз дружеството ще се задължава да реинвестира реализираната печалба за модернизиране на информационни системи и технологии, клонова мрежа, развитие на персонала.

Контролът върху здравноосигурителните дружества ще се осъществява чрез отделянето на надзора върху частните дружества за здравно осигуряване от застрахователния надзор.

Ще се създаде изпълнителна агенция по финансови анализи и прогнози към Министерството на финансите, която ще извърши оценка на клиничните пътеки, за да може да се направи тяхното реално остойностяване.

В кръглата маса участваха синдикати, съсловни и пациентски организации и частни осигурителни дружества.

Коментари