Публикация

Световно признат специалист по фармацевтичен маркетинг е гост-лектор в Медицински университет – Варна

Лекциите ще се състоят на 19.05.2016 г. (четвъртък) от 15:15 часа в аудитория 104 на Факултета по фармацияСветовно признат специалист по фармацевтичен маркетинг е гост-лектор в Медицински университет – Варна​В рамките на двустранно споразумение за сътрудничество по програма „Еразъм+" с Медицинския университет – Силезия, Катовице, Медицински университет – Варна посрещна доц. Влодимир Биалик, д.и.н., ръководител на Катедрата по фармакоикономика, и д-р Славомир Вилчински от Катедрата по основни биомедицински науки към Факултета по фармация в полския университет.

​Целта на посещението е реализиране на преподавателска мобилност по програма „Еразъм+", както и провеждане на срещи и разговори за разширяване обхвата на досегашното партньорство. Насоките на бъдещото сътрудничество са заложени в подписания през месец април 2016 г. по инициатива на отдел „Международно сътрудничество" договор за двустранно академично сътрудничество между двата университета, който полага основите на бъдещи съвместни проекти в областта на медицинските и фармацевтичните науки.

В периода на визитата д-р Славомир Вилчински ще проведе двуседмично обучение в Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика на Факултета по фармация в МУ-Варна, под ръководството на доц. Йоана Киселова-Кънева, д.б.

Със съдействието на Катедрата по фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт доц. Влодимир Биалик ще изнесе серия от лекции по съвременните проблеми на глобалния лекарствен пазар и проблемите във фармакоикономическия анализ. Основни акценти са:

  • Фармакоикономика – проблеми и ограничения
  • Анализ на въздействието на бюджета
  • Фармацевтичен бизнес
  • Системата за реимбурсация в Полша
  • Медицина, основана на доказателства
  • От медицина, основана на доказателства, към медицина, основана на маркетинга
  • Оригинални срещу генерични лекарства
  • Как да излъжем със статистиката

Лекциите ще се състоят на 19.05.2016 г. (четвъртък) от 15:15 часа в аудитория 104 на Факултета по фармация.  

Поканени са всички студенти, докторанти, преподаватели, магистър-фармацевти и всички с интереси в областта на фармацевтичния маркетинг.

 

Лекциите ще бъдат на английски език, с превод на български.


" }-->

Коментари