Публикация

Вируси ще лекуват рака


Едно от най-перспективните направления в лечението на рака е т.н. вирусна терапия, заяви за health.bg проф. Златко Кълвачев, завеждащ лаборатория „Молекулярна вирусология” в Националния център по заразни и паразитни болести.

При този тип лечение, което още е във фазата на научните разработки, се използват някои от основните свойства на вирусите. Например вирусът на херпес симплекс е невротропен, т.е. разпространява се в нервната тъкан, но живее и унищожава само делящи се клетки.


При определени мозъчни тумори, ако в увредената зона се вкара вирусът на херпес симплекс, той ще започне да поразява раковите клетки, защото само те се делят в мозъка на зрелите индивиди. Невроните (основните нервни клетки в мозъка) са определен брой и спират да се делят, когато растежът завърши.

За лечебни цели е възможно вирусите да бъдат променяни с методите на генното инженерство. Целта е да се намали възможността им за прекалена инвазия в съответните тъкани.

Според проф. Кълвачев вирусната терапия е бъдещето на справяне с рака. Неговата прогноза е, че до 10 – 15 години тези методи ще имат реално практическо приложение при злокачествените заболявания.”

Свидетели сме, че химио- и лъчетерапията са достигнали прага на своите възможности, затова търсим нови пътища за лечение на раковите заболявания”, каза проф. Кълвачев.

Коментари