Публикация

Министър Москов обяви конкурс за директор на "Майчин дом"

Досегашният шеф на лечебното заведение проф. Виктор Златков е заявил, че няма да се кандидатираСъс заповед с № РД–16 –148/ 27.05.2016г. Министерство на здравеопазването обяви конкурс за изпълнителен директор на СБАЛАГ „Майчин дом“. Конкурсът ще се състои на 29 юни от 10:30 часа в сградата на МЗ. На 22 април 2016 г., досегашният директор на болницата проф. д-р Виктор Златков (на снимката) е изпратил писмо до министъра на здравеопазването, в което заявява, че не възнамерява да участва в предстоящия конкурс по лични причини. 

Част от мотивите за изявлението са свързани с тезата на генерал-майор чл. кор. Проф. д-р Николай Петров, който през 2015 г. в свое интервю посочи, че след 5 години участие в управлението на едно лечебно заведение, всеки ръководител трябва да си даде ясна сметка доколко може да бъде полезен на своята институция и ако прецеди да даде възможност на по-млади професионалисти да генерират и надявам се да реализират нови, по-успешни модели за развитие на лечебното заведение“, посочва проф. Златков и завършва писмото така: "... за човек в средната възраст много важно е да разбере кога работата спира да му носи удовлетворение и кога удовлетворението е просто работа“.

В прикачените файлове ще намерите копие от Заповед №РД – 16 – 148/ 27.05.2016г. и  писмото от проф. Виктор Златков с вх. № 33-06-55/22.04.2016г. 

" }-->

Прикачени файлове

Заповед за обявяване на конкурс за...
Писмо на проф. В. Златков

Коментари