Публикация

МБАЛ Бургас е първата болница в Бургас, която въвежда електронна медицина

МБАЛ-Бургас е първата болница в региона, която въвежда електронна медицина. Тя е част от четвъртия, финален етап от изграждането на информационната система на лечебното заведение и ще свърже в мрежа 62 точки в болницата.


МБАЛ-Бургас е първата болница в региона, която въвежда електронна медицина. Тя е част от четвъртия,  финален етап от изграждането на информационната система на лечебното заведение и ще свърже в мрежа 62 точки в болницата. Те са разположени в Операционния  блок, манипулационните,  приемните кабинети, лекарските кабинети и тези  на старшите сестри на отделенията. Електронната медицина често се свърза с по-разпространения термин телемедицина, но за разлика от нея е на друго ниво.

„За да могат в интервенциите да участват и методични ръководители и консултанти, които се намират в други части на страната, в операционните ще бъдат монтирани над 20 видеокамери. Те ще предават в реално време и ще проследяват  както самата операция и  жизнените показатели на пациента, така и клиничните резултати”, каза изпълнителният директор на МБАЛ-Бургас д-р Георги Матев. Процесът ще е двустранен, защото  лекарите на Бургаската болница  също ще могат да наблюдават  операции, извършвани в други лечебни заведения.

Работата по информационната система, която е сред най-важните проекти на МБАЛ-Бургас, започна през 2010г. със създаване на телекомуникационна система. През  втория етап бе внедрена  PACS система с отделен сървър. Тя спестява разнасянето на изследвания между етажите, защото обработва, архивира и дава онлайн достъп до резултатите от всички образно-диагностична изследвания, извършени в Центъра за ранна диагностика на онкологични заболявания. Предпоследният етап  включваше система за достъп до информация за фармацевтичните  продукти, хранителни продукти, консумативи и материали. Четвъртият етап  трябва да бъде напълно завършен до 6 месеца. През това време ще бъде създаден сървър за обмен на информация между всички отделения и административни звена в болницата. Проектът  се реализира  в сътрудничество с „Гама Консулт”, които създават софтуера, както и с помощта на Vivacom.

 

Коментари