Публикация

Фармацевтичният съюз става договорен партньор на НЗОК


Българският фармацевтичен съюз вече е договорен партньор на НЗОК. Досега такива бяха само Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз.

Ръководството на БФС уточнява, че с приетите от НС промени в Закона за здравното осигуряване съюзът за първи път от създаването си през 2006 г. получава законово правомощие да определя заедно със здравната каса договорите на аптеките.

Девет представители, определени от Управителния съвет на фармацевтичния съюз, ще договарят с девет представители на касата условията, реда за сключване, както и цялото съдържание на типовите договори на аптеките.

Индивидуалните типови договори на аптеките, в които има редица условия като периоди и начин на отчитане, работно време и изисквания към персонала, процедури по проверки и санкции за нарушения, режим на оспорване на санкциите, заплащане за дейностите, вече не могат да се издават и определят еднолично от здравната каса.

Друго правомощие на Българския фармацевтичен съюз, прието от парламента, е участието на съсловната организация  в новосъздадения Консултативен съвет към министъра на финансите.

Той ще разглежда и дава становища относно обемите, цените и методиките за заплащане на медицинската помощ от обхвата на здравното осигуряване, т.е. на медицинската помощ, заплащана от страна на НЗОК на лечебните заведения.
Българският фармацевтичен съюз участва в този колективен орган заедно с другите съсловни организации.

 

Коментари