Публикация

Личните лекари искат лихви върху забавените заплати


Личните лекари може да искат лихвите върху забавените заплати за ноември.

Националното сдружението на общопрактикуващите лекари в България публикува форма за покана, с която медиците могат да изискат от районните здравни каси да им изплати в 14-дневен срок законната лихва за просроченото време.

„В противен случай ще потърсим правата си по съдебен ред и ще бъдете обременени със съдебни и деловодни разноски”, се посочва още в документа, подготвен от съсловната организация за нейните членове.

Коментари