Публикация

Още 380 хил. души може да отпаднат от здравната система


Още 380 хил. българи могат да изгубят здравноосигурителните си права, ако не внесат незабавно дължимите вноски, съобщи началникът на отдел „Осигурителна методология” в НАП Катя Кашъмова.

Това са хора, които са пропуснали да направят повече от три осигурителни вноски за последните 36 месеца, което според промените в Закона за здравно осигуряване налага отпадане от обхвата на НЗОК.

Изчисленията са към 1 декември 2009 г.

Катя Кашъмова уточни, че за да не загубят възможността да ползват услугите на касата, тези 380 хил. трябва да платят възможно най-бързо поне 33 от дължимите вноски.

Досега възстановяването на здравни права ставаше с погасяването на вноските за 1 година.

От 1 януари 2010 г. месечната вноска за самоосигуряващите е повишена на 16.80 лв.

Дължимите вноски се заплащат в размера за съответните години, с лихвите.

Здравноосигурителният статус се обновява всеки месец до 25-то число. Ако до 25 януари се внесат дължимите вноски, няма да има нарушаване на здравносигурителните права.

От тази година самоосигуряващите се трябва задължително да подадат нова декларация по образец „7”. Тя трябва да се попълни до края на месеца, следващ месеца, в който е възникнало задължението хората сами да внасят здравноосигурителните си вноски.

Глобата за неподаване на декларация по образец „7” е от 500 лева до 1000 лева, а при повторно нарушение - от 1000 лева до 3000 лева.

Коментари