Публикация

НАЙ-ЧЕСТИТЕ ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦАТА

Уважаеми колеги, С тази книга нямам амбицията да обхвана цялата очна патология в детска възраст. Стремежът ми е да систематизирам, актуализирам и акцентирам върху очните проблеми на малките пациенти, които трябва да решаваме ежедневно в практиката си.


"Почти 50 години след излизането на единствената в България книга, посветена на детските очни заболявания  на колектив Ив. Василев, Ст. Дъбов и В.Василева „Очна патология в детска възраст” имаме удоволствието да посрещнем едно чудесно помагало не само за специализиращите офталмолози, но и за тези от нас, които държат да бъдат в крак с новостите във всички области на офталмологията.
    Представената книга е посветена на най-честите заболявания в детската възраст като особено внимание се обръща на диагностиката и съвременното им лечение. Целта и е детската очна патология да бъде поставена на достойно място в науката офталмология и тя представлява сериозен принос в борбата за опазване на детското зрение.
    Авторката  доц. Виолета Чернодринска е началник на единственото в страната Детско очно отделение – това в Александровска болница – и притежава богат опит в областта на детската очна патология. А както всички знаем това е една много специфична област, която изисква не само перфектен професионализъм, но и голямо търпение и любов към малките пациенти и такт към техните родители.
    Съдържанието на книгата не е подчинено на конвенционалния начин на излагане на материала – анатомия, физиология, методи на изследване разделяне на патологията на анатомичен принцип и т.н. Изложението започва с подробен преглед на ембрионалното развитие на окото, растеж и развитие след раждането и изследване на рефракцията в детска възраст и бинокуларното зрение. Следват най-честите очни заболявания подредени по възрастта, в която обикновено се проявяват – вродени, до една година, след една година от развитието на детето. Към всяка глава са дадени необходимите за изясняване на въпроса данни от анатомията, физиологията и методите на изследване, специфични за дадената патология. Това прави възприемането на материала много по-лесно и книгата се чете на един дъх.        
    В някои от главите, каквито са напр. вродената катаракта и вродената глаукома е наблегнато на диагностиката и следоперативното проследяване, което е особено важно за всички офталмолози, имащи контакт с деца. Оперативните техники, които са приоритет на ограничен брой колеги са засегнати по-бегло, което позволява да не се утежнява изложението. Особено ценни са главите за диагностиката, лечението и профилактиката на ретинопатия та на недоносеното и лечението на страбизма и амблиопията. Авторката има богат личен опит, който е преставен много систематизирано и разбираемо. Изключително ценно е въвеждането на възможностите на телемедицината в процеса на диагностиката и лечението на ретинопатията на недоносеното."

Рецензия на Проф. д-р И. Петкова Д.М.


Коментари