Публикация

Катарактата се лекува само с операция

Необходимо е повишаване на реимбурсацията на медикаментите за глаукома и увеличаване на честотата на прегледите при диспансеризация


Катарактата е много разпространено заболяване, чийто основен рисков фактор е възрастта. Световните епидемилогични данни сочат, че тя се среща при 50% от хората над 55 години. Над 70-годишна възраст няма човек, който да не е засегнат от нея в една или друга степен.

Сред някои хора съществува мнението, че катарактата може да бъде предотвратена и премахната чрез алтернативно лечение. Има най-различни рецепти, които се предлагат – например лимон с мед и всякакви минерални води. Чувал съм дори и за накапване на урина в окото.

Пациентите трябва да са наясно, че катаракта е лечимо заболяване, като единственият начин за това е операцията. Съвременната офталмология разполага с отлични средства за извършване на тази манипулация. Корекцията на зрението с вътреочни лещи е метод, който показва страхотна успеваемост. За съжаление НЗОК не заплаща за тези медицински изделия, а тяхната цена варира между 500 лв. и 3000 лв., като те се използват и за корекция на астигматизъм, пресбиопия и др. 

В България се извършват ежегодно около 38 000 операция на катаракта. Това обаче не е достатъчно за нашата страна, защото има много пациенти, които идват доста късно, с вече презрели катаракти. Причините за забавянето са различни – финансови, страх от операцията и липса на достъп до медицинска помощ, поради отдалеченост.  

Катаракатата обаче трябва да бъде открита навреме, за да се избегнат определени усложнения. Ето защо е необходимо възрастните пациенти да бъдат информирани за това заболяване и редовно да си правят профилактични прегледи.  

Пациентите също трябва да знаят, че рехабилитацията след извършването на операцията позволява много бързо възстановяване.

Глаукомата има значително по-малък дял в заболеваемостта на населението, но пък за сметка на това има много голям дял в слепотата. При това заболяване настъпването на увреждания на зрението е абсолютно дефинитивно и каквото бъде загубено не може да бъде възстановено. Ето защо трябва да се направи всичко възможно да не се допуснат увреждания и слепота. Важна е редовната профилактика и консултации със специалист.

В лечението на глаукомата са включени много медикаменти, които по различен начин понижават вътреочното налягане - основният фактор в увреждането. Благодарение на това доста по-малко пациенти достигат до оперативно лечение. За съжаление обаче в България пациентите са принудени да доплащат за лекарствата. Преди няколко години реимбурсацията от НЗОК на медикаментите за глаукома беше 75%, но след това беше намалена на 50%. Трябва да се припомни, че в случая става въпрос за лечение на възрастни хора, които често са с ограничени финансови възможности. Ето защо е необходимо да бъде повишена реимбурсацията на тези медикаменти. Непрекъснато се правят постъпки за това пред Министерството на здравеопазването, но явно, че парите са малко и не достигат за всички.

В момента в България има диспансеризирани около 72 000 пациенти с глаукома. Режимът на диспансеризация позволява да се проверява очното им налягане на всеки 6 месеца, но това е изключително недостатъчно.

В рамките на кампанията „Право на зрение“ от 26 до 30 септември в Клиниката по очни болести на Александровска болница се провеждат безплатни профилактични прегледи за катаракта и глаукома. На 27 септември от 10:00 часа в аулата на Втора хирургия на болницата ще се проведе информационна беседа с пациенти и записвания за прегледи. Повече информация може да бъде получена на тел: 0700 101 26 на цената на един градски разговор. 

Коментари

Ако любезността и учтивостта бяха познание може би Г-жа Петкова щеше да е топ специалист в областта на Офталмологията! Но кой знае защо всички български Офталмолози обичат да си играят на развален телефон! Дали не знаят Български или се правят на прекалено изтънчени! Но, пациента не получава никога онова за което е отишъл при тях! С което явно съдържанието на т. 1 и т. 4 от ал. 2 от чл. 81 от Закона за здравето, които гласят: „своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ“ и „зачитане правата на пациента“ отиват сред най-жадуваните химери!
Но до кога тези, ще се правят на ударени и няма да искат да изучат принципите върху които е изградена Оптичната система на едно око? За да разберат кое в коя ситуация какво причинява!
В случая мога да визирам моя преглед на доброволни начала от нейна страна, за да представя, тази всеобща болест за всички Български Офталмолози! Проведен в следобеда на 19.05.2022г в болница Зора!
Оценявам жеста! Но когато правиш нещо, прави го както трябва според представения проблем!
Аз оценявам, че тя може би е висок интелект със специфични познания - може би високи, в различни страни от Офталмологията! Но оценявам и факта, че не познава онова за което говорех по-горе – Принципите на изграждане на Оптичната система на едно око!
Самия преглед протече малко, едно пред друго! Но явно те не се запознаха детайлно с моята Анамнеза! – Всичките мои оплаквания описани в 8 точки, Които фактически представят статуса на моя зрителен орган!
Направиха един куп изследвания включително и Wavefront Аберометрия с техния iTrace Аберометър(Texas – USA). Съвременна – модерна Апаратура с доста широки възможности! Приложиха почти всички негови изследователски възможности, освен онази която имаше пряко отношение към моя случай! Така наречената Point Spread Function (PSF) която да представи как се проектира лъч светлина върху моята ретина, която заедно със съответните симулации да представи какво точно виждам аз върху своята ретина! Хората от Tracey – производителя на iTrace ясно са го написали : See What the Patient Sees / Вижте какво вижда пациента!
PSF Total and HOA PSF. PSF (Point Spread
Function) is a figure of merit representing the quality of the image of an optic system, determined by the aberrations to a simple point of light. The more aberrations, the higher the defocus effect obtained / PSF Total и HOA PSF. PSF (проектиране на лъч светлина върху ретината) е достойно представяне на реалната картина върху ретината, представляващо качеството на изображението на оптична система, определено от аберациите към обикновена светлинна точка. Колкото повече аберации, толкова по-висок е ефектът на разфокусиране! В моя случай точката се разлиства като 30 -40 и повече на брой!  Явление известно по света като Монокулярна Мултиплопия! Но не и в България!

From the RSD we obtain the PSF (Point Spread Function). PSF shows the image obtained in the retina when the patient sees the source of a point of light. The smaller and the sharper the better. / PSF показва изображението, получено в ретината, когато пациентът вижда източника на светлина. Колкото по-мънички и колкото по-рязки, толкова по-добре. – Моите са 30 -40 или повече точки вместо една!
Е! Здраве му кажи! Ашколсун на Професора! Ашколсун на Офталмологията! Ашколсун на Офталмолозите, които са излезли и продължават да излизат под нейната ръка! - Като преподавател! - Повече от 1000 такива! - Брак! Които нищо не разбират от тези въпроси!
Те или не знаят Английски! Или не знаят Български! Или и двете! Или със слуха не са много добре за да чуят каква е спецификата на оплакванията на пациента!  Всъщност може и да са добре! Но не искат до го чуят!

Тук изглежда Самия Министър на Здравеопазването трябва да вземе отношение и се разпореди какво специфично трябва да може тази специалност да осигури! Като се ангажира Да осигури тази Медицинска дейност за нуждите на здравно осигурените лица! Защото явно този проблем е неразбираем за тях! И не могат да достигнат до прозрението за нуждата от нея! - Не само за диагностицирането на проблеми от този порядък! 

Няма да зачеквам темата, че тези дори не могат да си представят как трябва да се представи един пациент пред ТЕЛК и НЕЛК! Тъй като и последните сами не знаят как трябва да стане това! Въпреки че това е тяхно задължение да запознаят лекарите как трябва да стане това! Но пък те откъде да знаят, след като в училище не са им казали нищо по този въпрос! Или пък как трябва да се изгради една Медицинска Експертиза! Което по принцип е една елементарна проста логика отразяваща всички видове функционален дефицит! Но изглежда въпрос от невъзможна трудност за тях! И със сигурност Университетските преподаватели би трябвало да внесат светлина и по тези въпроси!
Но пък как да стане това! След като по въпросите на Травматологията, Травматичните и пост травматичните състояния аз не открих нищо в тяхната литература! Нито в така наречената Наредба за Медицинската Експертиза! Нито пък някъде е отразено по какъв начин се обследват подобни проблеми! Но след като няма описан проблем! Изглежда няма проблем!

И къде отива Закона за Задълженията и Договорите?
Защото, по същество всеки преглед при един лекар е договор за услуга! При който всяка от страните трябва да изпълни своите задължения!

Може ли един очен лекар, да не си познава Занаята?

Може ли един очен лекар, да не познава Основната функция на зрителния орган, че той е преди всичко Оптична система, която проектира визуалната информация върху своята ретина! От която проекция зависи дали той ще успее да види нещо въобще?

Може ли един очен лекар, да не знае с какви средства се изследва тази специфична само за него функция, която е основна за него?

Може ли един очен лекар, да откаже становище поискано от Заместник Министъра на Здравеопазването, дали един пациент с увреждания пострадал от разкъсна рана на окото си, получена при трудова злополука, се нуждае от медицинската диагностика която само Wavefront Аберометрията може да му осигури?

И какви са тези лекари от Експертния съвет от Медицинска специалност"Очни Заболявания", които 3 години не могат да отговорят а въпроса: Трябва ли един пациент да му се осигури медицинската дейност Wavefront Аберометрия за да се докажат неговите увреждания?
При положение, че това е единствения начин да се визуализира проекцията на визуалната информация върху неговата ретина, за да може тя да бъде видяна, анализирана и оценена. Съответно това състояние, Диагностицирано и Официализирано!

Нека да разберем, защо тези златни момичета и момчета с толкова много награди и отличия и различни специализации от тази специалност не разбират от това! Защо тези 1000+ индивида не знаят нищо по тези въпроси?

И защо тези от ТЕЛК и НЕЛК не са чували нищо за това?

Като трето допълнение. Искам да предупредя пациентите. Че това не е някаква контролирана операция за да е сигурно, че резултата ще бъде достатъчно задоволителен! Тъй като това е просто влагане на един търговски имплант, посредством една търговски тип операция! Без да се знае какъв ще бъде резултата.
А и Българската медицина не се интересува от това!
Доказателство за което е, че за толкова хиляди или милиони операции от такъв сериозно инвазивен за Оптичната система на едно око тип, нито едно око не е било изследвано за последствията от една такава операция! За да се знае какви са фактическите последици и се приложи необходимия коректив! Т.е. Да се види какво вижда пациента след една такава дълбоко инвазивна операция!
Това става с помощта на Wavefront Аберометрията и така наречената Point Spread Function, която ни представя  върху екрана на тази апаратура перфектна картина на това какво вижда въпросното око върху своята ретина, заедно с ред симулации за изясняване на ситуацията. Както и редица параметри обясняващи този статус.
Но в никоя държавна болница такъв апарат няма! Което сигурно е достижение за Високо развитата Офталмология у нас! При това Министъра на Здравеопазването не желае да осигури тази жизнено важна като необходимост медицинска дейност за здравно осигурените лица у нас.
Което може би ни представя с какви специалисти си имаме работа! И кой и как се грижи за нашето здраве! Както и какво е отношението на Министерство на Здравеопазването към нас. 
Е Избора е Ваш! 
Но знайте!

От цървули като тези не може да се очаква нищо добро!

В допълнение на предишното, мога да кажа, че оперирането на КАТАРАКТА не е лечение! То просто е хирургическа операция която просто подменя естествената леща на окото с пластмасов имплант, който няма характеристиките на естествената леща на окото, поради което този вид операция се явява инвалидизираща! Тъй като ограничава възможностите на окото и причинява функционален дефицит! И в случая процеса на "Недохранване" на регенеративния процес си продължава в околните тъкани на окото, където все още не се е забележимо проявил, И продължава, поради липсата на кръвопоток който директно да снабдява тези тъкани с необходимите вещества! Тъй като клетките от всички медии в окото се хранят индиректно и самия процес по принцип е по-затруднен. Със стареенето захранването става по-затруднено, но най-важното е състава от веществата от които тези тъкани и този процес се нуждаят.
Е ако КАТАРАКТАТА е зарязана така, че не виждаш на половин метър явно единственото спасение е подмяна на лещата с имплант!
Тук могат да се кажат още много неща! Но за сега толкова.

 Не е вярно! Ако си дрямал докато тя се развива може и да не може да се реверсира! Защото това е процес на регенерация на клетката при който съществува недостиг на антиоксиданти , промотори и микроелементи в резултат на който се образуват свободни радикали! Които всъщност причиняват помътняването! Но при осигуряване на съответния ресурс от тези такива радикали не се продуцират! Като в много случаи се проявява ефект на реверсиране! - Изчистване на вече образувалите се!  Процеса не е изцяло проучен! Но е в доста напреднал стадий.  Но магическа пръчка няма! Съществуващите методи за сега предлагат реверсиране! Но поради липсата на контрол тя отново се появява. Но при системно набавяне на необходимите добавки един индивид може никога да не доживее до нуждата от операция! Разбира се това е и въпрос на организъм! За това не може да се очаква 100% гаранция! Но според авторитетите в това отношение 60% от склонните към такъв дисордър  могат да имат успех.