Публикация

КЗЗ ще наблюдава болничната реформа


Конфедерация „Защита на здравето” чрез своите регионални структури ще осъществява мониторинг на реформата и при всеки отделен случай, когато има нарушаване правата на пациентите, ще реагира адекватно.

Това съобщи пациентската организация, която се срещна  с представители на здравното министерство.

Национално представителната пациентска организация посочва, че всички участници са се обединили около мнението, че преструктурирането на болничните заведения е необходимо за българската здравна система с цел подобряване на лечебния процес във всеки един аспект.

Министърът е декларирал желанието на ведомството да подобри и рационализира здравната система на България, като не допусне ощетяване на пациентите под каквато и да било форма.

От своя страна конфедерацията е изразила опасенията си, че неструктурираната и все още необорудвана и нереформирана доболнична помощ и спешни центрове, както и съществуването на клиничните пътеки в сегашния им вид, създава предпоставки за нарушаване правилното протичане на лечебния процес, което ще доведе до нарушаване на правата на пациентите.

Министерството на здравеопазването обяви възможност за удължаване срока на преструктуриране в отдалечените райони с малък брой население и недостатъчно развита инфраструктура”, посочва още организацията.

Здравното ведомство подготвя инструкции до общинските и областни съвети за възможностите за преструктурирането на местните болници в ДКЦ-та и медицински центрове и за укрепването на спешната помощ чрез създаването на кабинети с 24-часови дежурства на лекари.

С цел прозрачност и контрол на процеса регионалните представители на КЗЗ ще бъдат включени като наблюдатели.

Коментари