Публикация

Омбудсманът Г. Ганев: Пациентът трябва да познава правата си


Омбудсманът Гиньо Ганев представи пред пациенти, представители на неправителствени организации и медии Европейска харта за правата на пациентите и в УМБАЛСМ "Пирогов".  През седмицата това стана и в друго голямо здравно заведение в столицата – в болница „Токуда”.

Евродокументът вече посреща на входа всеки гражданин, влизащ в болницата за спешна помощ.
Хартата регламентира 14 фундаментални права на пациента. Гиньо Ганев постави специален акцент на:
Правото на достъп - всеки има право на достъп до здравни услуги, съобразно здравните си нужди. Всички имат гарантиран достъп до здравни услуги, без дискриминация, основана на финансови възможности, месторождение, вида на заболяването или времето на поискване на услугите.
Правото на съгласие - всеки има право на достъп до цялата информация, която би могла да му даде възможност да участва активно във вземането на решения, отнасящи се до неговото здраве; информираното съгласие е задължително условие за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни проучвания.
Правото на свободен избор - всеки има право свободно да избира измежду различни процедури за лечение и доставчици на медицински услуги на базата на адекватна информация за тях.
Правото на спазване на стандартите за качество - всеки има право на достъп до висококачествени здравни услуги на базата на предварително определени и съблюдавани прецизни стандарти на лечение.

Защо е важно хората да познават правата си като пациенти? Националният омбудсман формулира отговора така : важно е, защото чрез това познание пациентът ще върви по-сигурно по магистралата на своите права, а няма да криволичи по калдъръма на клиничните пътеки.

Г. Ганев подчерта, че изискванията на  Европейската харта за правата на пациентите  се отнасят не само до гражданите, а и до медицинските специалисти. Истинските лекари не трябва да се схващат като тесни специалисти, а като общественици, подчерта Гиньо Ганев.
Директорът на "Пирогов" доц. Димитър Раденовски съобщи, че в здравното заведение има главен инспектор за контрола на медицинските дейности, който следи как се спазват правата на пациентите.

Най-честите техни оплаквания са свързани с това, че се налага да чакат дълго време за преглед. От Конфедерацията "Защита на здравето" информираха, че до седмица ще открият гореща телефонна линия за защита правата на пациентите. Нейният номер е 070011208.

" }-->

Коментари