Публикация

На 26 ноември стартира кампанията за борба с рака на устната кухина – „Ако се съмняваш, провери!“

На 26 ноември стартира кампанията за борба с рака на устната кухина – „Ако се съмняваш, провери!“

Профилактичната част ще се проведе на 30 ноември, като ще включва извършване на безплатни профилактични прегледи във Факултета по дентална медицина в часовия интервал от  14:00 до 17:00 часа в 121 кабинет и от 12:00 до 15:00 часа в 928 кабинет на УМБАЛ "Св. Марина"


На 26 ноември стартира кампанията за борба с рака на устната кухина – „Ако се съмняваш, провери!“

За пета поредна година студенти от Факултета по дентална медицина на МУ-Варна провеждат кампания за борба с рака на устната кухина.

Информационно-профилактичната инициатива е под надслов „Ако се съмняваш, провери!" и се провежда по повод месеца за борба с рака на устната кухина- ноември. Организатори са Асоциацията на студентите по дентална медицина - гр.Варна в тясно сътрудничество с Асоциацията на студентите по медицина Варна, Асоциацията на студентите по фармация- Варна и Студентски съвет към МУ-Варна. Любезно съдействие оказват Катедрата по Орална и лицево-челюстна хирургия към ФДМ, както и Академичното ръководство на Факултета по дентална медицина и МУ- Варна. 

Тази година инициативата ще се проведе в периода 26 – 30 ноември. Традиционно тя се състои от информационна и профилактична част. 

Информационната част ще започне с раздаване рекламни материали. На 26 и 27 ноември ще бъдат разположени пунктове в Мол Варна и Гранд Мол в часовите интервали от 13:00 до 17:00 часа. На 28 и 29 ноември ще бъдат активни пунктове в МУ- Ректорат и Факултета по дентална медицина (ФДМ) в часовите интервали от 11:00 до 13:00 часа, където също ще се раздават рекламни брошури и флаери. 

Профилактичната част ще се проведе на 30 ноември, като ще включва извършване на безплатни профилактични прегледивъв Факултета по дентална медицина в часовия интервал от  14:00 до 17:00 часа в 121 кабинет и от 12:00 до 15:00 часа в 928 кабинет на УМБАЛ "Св. Марина".

На 30 ноември от 19:00 часа в зала „Доц. Д. Клисаров" във ФДМ е предвиден лекционен модул, на който ще бъдат обсъдени проблемите на преканцерозите и онкологичните заболявания в устната кухина, както и ще бъде презентирано обобщение от направените прегледи. Резултатите от миналогодишните кампании показват устойчив растеж на броя прегледани граждани. Това води до заключението, че ракът на устната кухина може да бъде победен, ако се диагностицира навреме.

За допълнителни въпроси относно кампанията, можете да се свързвате с отговорниците-  Мирослав Стойков (GSM: 0896 787 758) и Павел Георгиев (GSM:0886 607 903).

 

Коментари