Публикация

Има ли депресията цвят?


Обикнатият артистичен похват, особено в литературата, да се пресъздават настроения чрез унисон с природни картини и цветове отдавна е наложил сивото като символ на скуката, отчаянието, безизходицата. Днес това интуитивно обвързване между цвят и емоционално състояние има вече и научна аргументация.

Екип британски медици от University Hospital South Manchester изследвали връзката между настроението и различните цветове. Те наблюдавали реакциите на 300 души, 100 от които страдали от депресия, а още толкова изпитвали хронично безпокойство.

Участниците в изследването трябвало да посочат любимия си цвят, както и този, който преценяват като подходящ за своето настроение.  Друга контролна група от 200 здрави доброволци пък трябвало да определи предложените цветове като „позитивни”, „негативни” и „неутрални”.

Така била подготвена карта на цветовете, т.нар. манчестерско колело на цветовете. В публикацията в BMC Medical Research Methodology се посочва, че тази карта може да се използва и при случаите, когато вербалният контакт с болния е невъзможен.

Най-често чувството на тъга и потиснатост се асоциира с различните оттенъци на сивото. Когато били в добро настроение, участниците в експеримента или не го асоциирали с някакъв цвят, или посочвали жълтия. Намиращите се в депресия по-често свързвали състоянието си с цвят, който здравите участници причислявали към групата „негативни”.

Коментари