Публикация

Кандидатствайте до 21 декември за студентски мобилности по програма Еразъм+

Кандидатствайте до 21 декември за студентски мобилности по програма Еразъм+

Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество" /стая 209/ от 13:00 до 16:00 часа при Светлана Панайотова или сканирани на e-mail: erasmus@mu-varna.bg


Print

До 21 декември 2016 година е крайният срок, в който всички желаещи да участват в студентски мобилности през следващата академична година 2017/2018, могат да подадат своите документи за кандидатстване.

Кандидатите могат да бъдат студенти от следните специалности:

 

  • „Медицина" - 2-ри, 3-ти и 5-ти курс, за провеждане на летни практики и държавен стаж по Еразъм+;
  •  „Фармация" - 2-ри, 3-ти и 4-ти курс, за провеждане на практическо обучение по СИД;
  • „Медицинска сестра" и „Акушерка" - 3-ти курс, кандидатстват за мобилност по време на държавен стаж;
  • „Здравен мениджмънт" и „Управление на здравни грижи" /ОКС Бакалавър/ - 3-ти курс, за провеждане на преддипломен стаж

Вижте тук държавите, университетите и свободните места, за които може да кандидатствате.

За участие в програма Еразъм+ могат да кандидатстват всички студенти с минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване "Много добър 4,50".

Студентите трябва да са положили всички изпити към момента на подаване на документите.

За участие в програма Еразъм+ могат да кандидатстват и редовни докторанти с минимален среден успех от дипломата за висше образование "Много добър 4,50".

 

Необходимите документи за кандидатстване са: 

  1. Формуляр за кандидатстване (по образец)
  2. Декларация за защита на личните данни по Студентска мобилност (по образец​)
  3. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването за студенти (за докторанти - Копие на заповедта за зачисляване като редовен докторант и копие от дипломата за висше образование)
  4. Препоръка на български език:
  • за студенти – от преподавател в МУ-Варна
  • за докторанти – от ръководителя на докторантурата

5. Сертификат за език, доказващ ниво на езикова подготовка (или копие от диплома за профилирано езиково обучение)

Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество" /стая 209/ от 13:00 до 16:00 часа при Светлана Панайотова или сканирани на e-mail: erasmus@mu-varna.bg

Срок за подаване на документите – 21.12.2016

" }-->

Коментари