Публикация

ЦЗПЗ: Психиатричната помощ замръзва през следващите години

ЦЗПЗ: Психиатричната помощ замръзва през следващите години

Съществуващата мрежа от държавни психиатрични болници следва да бъде оптимизирана 


Според бюджета за 2017 г. и актуализираната бюджетна прогноза на Министерството на здравеопазването, разходите за психиатричната помощ в страната остават на сегашните нива. Ведомството си поставя като основа цел осигуряване на равнопоставен достъп и качествено лечение и грижи на всички хора с психични разстройства, отбелязва Центърът за защита правата в здравеопазването.

Системата за първична медицинска помощ трябва да се развие като първа точка за достъп до системата за психичноздравни услуги, тъй като услугите в нея не са свързани с тежка стигма, достъпни са и позволяват ефективна краткосрочна интервенция.

В прогнозата се казва още, че съществуващата мрежа от държавни психиатрични болници следва да бъде оптимизирана и постепенно да намалява своя капацитет за осигуряване на продължително специализирано лечение на болни с тежки психични болести. Тя трябва да е насочена към стабилизиране на състоянието на болните и продължаване на грижите в общността, без това да е свързано с предоставяне на резидентни грижи и институционализация на болните, посочва ЦЗПЗ.

Стратегията предвижда запазване на броя на психиатричните болници и центровете за психично здраве през следващите три години, леко увеличаване на броя на болничните отделения. Планира се минимално намаляване на леглата в държавните психиатрични болници и леко увеличение на психиатричните легла в многопрофилните болници. Леглодните общо ще се намалят от 972 000 на 968 000. Общият брой на преминалите болни през държавните психиатрични болници трябва да намалее от 12 300 на 12 200.

Годишните разходи за държавните психиатрии се увеличават от 27 406 000 лева на 27 582 000 лева. Субсидиите за психиатричните отделения в болниците остават на същото ниво както до сега - точно 27 000 000 лева. 

Общо разходите за психиатрична помощ през следващите три години ще нараснат със 175 хиляди лева, което представлява увеличение с 0.5%.

Центърът за защита правата в здравеопазването допълва, че общите разходи за психично здраве, в това число и за лекарствата, реимбурсирани от НЗОК през 2017 г., ще са около 2% от всички разходи за здравеопазване.

Коментари