Публикация

Мнозинството от хората се боят от лекарски грешки


66% от българите се страхуват от допускане на медицински грешки. Толкова са и загрижените за своята безопасност в болница.

Доверие в денталната медицина имат 37% от анкетираните. Доверие в лекарите -  35%, а в останалия медицински персонал – 33%. Това каза на дискусия в НС за болничната помощ  Мина Попова от Министерството на здравеопазването.

Изследване от 2007 г. показва, че около 18 % от българите смятат, че са пострадали от неправилна диагноза. 5% преценяват, че са претърпели неправилно оперативно лечение.
Около 7000 пациенти в България годишно стават жертва на медицински грешки, сочи изследване на Световната банка, проведено през 2008 г. по поръчка на НЗОК.

Според данните за периода 2006-2008г., изнесени от директора на Националния център за здравна информация Християн Грива, България има повече лекари от средния показател за страните от ЕС.


Гърция и Белгия са водещи по брой лекари на 100 000 души. В България има по 181 лекари в болничния сектор на 100 000 души. Водещи по брой лекари на 100 болнични легла в ЕС са Испания и Португалия.
Дания и Австрия са водещи по процент на лекари, работещи в болниците. В България около 50% от лекарите са в болничния сектор.
В България има 421 сестри на 100 000 души, а средното за ЕС ниво е 745 сестри.

В България се падат по 1,5 медицински сестри на един лекар, в Холандия - 3,8, Унгария – 3,3 и Гърция – 0,6.
По отношение на акушерките на 100 000 души България е сред страните с малко повече от средната стойност за държавите от ЕС. В болничния сектор у нас работят 36 акушерки на 100 000 население.


На година в България се падат по 6170 хирургични интервенции  на 100 000 души, а средно в ЕС са 8710.

Коментари