Публикация

Всички в интернет търсят помощ от д-р Гугъл

93% от хората над 18 г., които ползват интернет, търсят там информации по здравни теми, сочи проучване на CredoWeb Austria


лекари в интернет

„Д-р Гугъл“ е най-влиятелният сред хората, които ползват интернет. Това показва представително онлайн проучване с 1007 души по поръчка на Кредоуеб Австрия. 93% от австрийците над 18 г., които ползват интернет, търсят там информации по здравни теми. Интересите им са най-разнообразни – търси се информация за лекари, симптоми, възможности за терапия, второ мнение по диагноза или назначено лечение, съвети за профилактика или странични ефекти от медикаменти. 42% например се опитват да „преведат“ на разбираем език термините, които са чули във връзка със здравните си проблеми. Близо половината хора (46%) търсят информация за лечение на различни заболявания. Също толкова се опитват да открият повече данни за болести, от които самите те страдат.

Очакванията на повечето австрийци (78%) са категорични, че всеки лекар или лечебно заведение трябва да има подробно представяне онлайн.

Интернет променя отношението към здравето

Основна цел на проучването е да се разбере как точно информацията в интернет влия на отношенията на пациентите към лекарите, както и към собственото здраве. Всеки втори (57%) заявява, че въз основа на информацията в интернет успява да попита целенасочено своя лекар за това, което не е разбрал веднага във връзка с лечението си. Хората смятат също така, че с помощта на онлайн информацията могат да задават по-подробни въпроси за диагнози или терапевтични методи, както и да разберат по-добре това, което им предстои.

При пациентите с хронични заболявания влиянието на интернет е още по-голямо. Две трети от участниците в проучването казват, че търсят целенасочено информация за състоянието си. При 56% онлайн средата им е помогнала да получат по-добро разбиране за диагнозата си и за методите на лечение.

Може ли да се вярва на здравната информация от интернет

Анкетираните са убедени, че могат да разпознаят дали дадена здравна информация е достоверна – 58% застъпват това мнение. 32% заемат неутрална позиция. Едва 5% от хората не вярват в собствената си преценка за това дали намереното в интернет е вярно или не.

Според Александър Риглер, здравен журналист и аналитик по биомедицински теми, под здравна компетентност се разбира способността човек да намира, преценява и използва информация за решения, свързани със здравето му. Най-новите проучвания в Австрия сочат, че едва всеки втори човек е способен да ползва компетентно такава информация. Това обаче никак не е малко, като се има предвид, че в САЩ здравно компетентни са едва един от 8-9 души.

Ясно е, че търсенето на здравна информация в интернет ще се увеличава. За потребителите обаче е ключово важно да разграничават кои са източниците, авторите на тази информация и доколко те отговарят на съвременното ниво на науката, коментира Риглер.

Как се определя достоверността на информацията?

Според участниците в проучването те биха повярвали най-много на статии, публикувани от различни лекари на едно място. CredoWeb представлява точно такава платформа, чиято концепция е да предоставя възможност на лекарите сами да публикуват безплатно медицинска информация. Профилите им в социалната мрежа за здраве са възможност пациентите да открият точния лекар, както и да влязат в контакт с него.

Съдържанието на собствената уебстраница на един лекар се смята за достойно за доверие от 60% от анкетираните. На трето място хората поставят изискването твърденията за симптоми и болести да са подкрепени от цитирани проучвания, линкове към източници като здравни каси, министерства, пациентски и научни организации.

Представянето в интернет на лекаря – шанс за нови пациенти

Мнението на потребителите в интернет е категорично – 68% смятат, че лекарите с присъствие в интернет имат много по-добри шансове за повече пациенти. 83% смятат, че човек може да се свърже по-лесно с медици, представени подробно онлайн.  Над две трети от хората са убедени, че специалист, който дава информация за работата си по този начин, е ориентиран към нуждите на пациентите и се старае да предлага качествени медицински услуги.

Липсата на информация онлайн за даден лекар все пак няма толкова лоши последици за него. 57% смятат, че могат да намерят лекар и без интернет. Според тях той просто не се интересува от световната мрежа, след като няма собствена уебстраница. Тази „резистентност“ обаче се оценява зле от всеки трети човек. Според тях в такъв случай лекарят не се интересува достатъчно от пациентите си. Не на последно място дистанцията на лекарите от интернет означава за пациентите (24%), че не следят най-новите тенденции в медицината и не могат да предложат най-новите терапии.

 

" }-->

Коментари