Публикация

Най-малко 8 души на ден у нас опитват самоубийство

Най-често посягат на живота си безработните


В България всеки ден се извършват най-малко 8 опита за самоубийство, а всеки десети е успешен.

Това сочат данните на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) за 2015 г.

Всеки втори опит за самоубийство у нас е свързан с конфликти в семейството.
Причината при 43% от хората, опитали да сложат край на живота си, са проблемите с най-близкото им обкръжение. Сред конфликтите най-чести са тези между съпрузите и с родителите.

Втората причина за самоубийствените опити са психичните разстройства (12% от регистрираните случаи), следвани от несподелена любов (8%) и тежко телесно страдание (7%). Финансовите проблеми са на шесто място (4%). Заради загуба на работа на живота си посягат 1–2% от хората.

През 2015 г. смърт вследствие на самоубийство е регистрирана при 9 от 100 000 души население. Жените правят повече опити да сложат край на живота си. Мъжете обаче умират 3 пъти по-често, отколкото жените.

Най-висока е смъртността в Североизточния регион на страната – 12 смъртни случаи на 100 000 население. Най-ниска е в Северозападния регион – 6 на 100 000 население. 
Най-често опитват да се самоубият безработните, следвани от пенсионерите и работещите. 

Опитите за самоубийства у нас да намалеят с 10%, е основната цел на проекта „Подобрени услуги за психично здраве” на НЦОЗА, подкрепен от Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Това ще се постигне чрез повишаване на информираността на обществото за тревожността и депресията, които са в основата на извършените опити за самоубийство. Общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници са преминали обучение за ранно откриване на тези диагнози. 

Ще бъдат обучени експерти от Районните здравни центрове на Министерството на здравеопазването, които да работят в училищата по темите депресия, тревожност, агресия и автоагресия. 

От началото на 2017 г. ще заработи онлайн платформа за данните за самоубийствените действия. Чрез нея ще се събира и анализира по-пълна и достоверна информация. В ход е ново епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България, допълват от НЦОЗА.

" }-->

Коментари