Публикация

МБАЛ-Бургас кандидатства за 10 млн. лв. от еврофондовете


Многопрофилната болница в Бургас кандидатства за оборудване на стойност 10 млн. лв. от структурните фондове на Евросъюза.

Средствата ще бъдат изразходвани за преустройство на Спешния център с нова шокова зала за 24-часово наблюдение. Тя ще разполага с ядрено-магнитен резонанс на стойност 1 млн. 800 хил. лв. и спирален 64-слайдов томографски скенер за 1 млн. 500 хил. лв.

В проекта е включено и създаване на първия в страната Спинален център за изследване и лечение на всички заболявания на гръбначния стълб. Ще бъде изградено и оборудвано отделение по инвазивна кардиология с ангиограф за 1 млн. 700 хил. лв., с което тази медицинска услуга ще бъде достъпна за хората от региона.   

Парите се осигуряват по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”.

Коментари