Публикация

За да не ви носи работата стрес и неудовлетворенност

Доц. Светлозар Хараланов, Университетска специализирана болница по неврология и психиатрия „Свети Наум” – София, в интервю за Хелт медия.


 

Доц. Хараланов, как влияе върху психиката на човека погрешният избор на професия?
Зависи от етапа, в който човек стига до извода, че не е избрал точната професия за себе си. Ако това се случи в самото начало на неговата кариера, докато той все още е млад, тази констатация може винаги да му е от полза, тъй като е вид проява на опит.

По-късно обаче, когато идва периодът на равносметка за стойностите и самооценката на личността – обикновено това се случва някъде след 40-те, неудовлетвореността от професията може да доведе до хроничен стрес.

Трябва да имаме предвид и това, че принудителното ходене на работа рядко дава добри резултати. Много е трудно да направиш успешна кариера в дадена професия, която практикуваш с нежелание.

Склонни ли са хората у нас често да сменят своята професия, или считат това за прекалено голям риск?
Ако погледнем най-новата история, т.е. сегашния период на кризата, ясно е, че всяко отклонение е риск и допълнителен стресогенен фактор. В такива екстремни ситуации хората се принуждават да правят това, което е нужно, за да оцелеят в чисто битов план.

Мислят на първо място за благото на своето семейство, а кариерата и удовлетвореността от работата остават на втори план. Обратно – в години на подем е съвсем нормално човек да се отдаде на търсене на нова работа или кариера, която повече да отговаря на неговите желания и вкусове. 

Може ли да говорим, че в България все още се спазват тенденциите за т.нар. наследствени професии?
Да - и на това в никакъв случай не трябва да се гледа с лошо око. Когато от малък в семейството ти се дискутира дадена професия, в която ти предстои да се развиваш, това облекчава изключително много растежа.

Детското възприятие за тази професия преминава след това в юношеството, а оттам вече се затвърждава и в по-зряла възраст. Когато някой прави кариера в интелектуални професии като адвокатската, лекарската и т.н., на него ще му е много по-трудно да се справи, отколкото на един човек, израснал сред хора, които са се занимавали с такива дейности. 

Последиците от неудовлетвореността в професионален план повече засягат мъжете или жените?
Зависи от индивидуалния характер на даден човек. Ако приемем, че мъжете са по-честолюбиви – да, на тях определено им се отразява по-зле, особено ако в професионалната си среда са управлявани от жени.

Коментари