Публикация

От печата: Няма основание да се вдигат студентските такси за медицина

Държавните субсидии на медицинските университети не са намалени


Не е вярно, че държавната субсидия за 4-те медицински университета у нас е намалена, няма такъв факт. Така служебният зам.-министър проф. Иван Димов отговоря на въпрос на в. „Дума“, след като студенти алармираха, че ректорите вдигат таксите за обучение. 

Причината била постановление на МС 162 от т.г., с което коефициентът за финансиране на направленията медицина, стоматология и фармация е намален от 9,4 на 8,5. С този коефициент се умножава базовата държавна издръжка на един студент, която тази година остава 693 лв., както и през 2016 г. Коефициентът 8,5 бележи най-високото финансиране в системата на висшето образование, като изключим военните специалности, за които той е 10,57.

Изданието отбелязва още, че промяната обаче не намалява държавната субсидия на университетите за тази година, затова ректорите нямат основание да вдигат размера на студентските такси. Според справка от МОН, субсидията на МУ-София за 2017 г. е дори увеличена спрямо тази за 2016 г. с 560 хил. лв. (с 1,56%). МУ-Варна пък получава от държавата 1 415 500 лв. (8,6 %) повече от миналата година. Несъществено намаление има при МУ-Плевен - с 12,2 хил. лв. (0,16%). Не е голямо и намалението за МУ-Пловдив, което е 47 хил. лв. (0,23%). Въпреки това ректорите използват новото ПМС, за да оправдаят евентуално вдигане на семестриалните такси на медиците, твърдят студенти.

Освен това 4-те медицински университета разполагат и с половината от т.нар. преходен остатък на всичките 36 държавни висши училища у нас, сочи справката на МОН. Това са собствени средства главно от студентските такси, които си остават във вузовете и не зависят от края на фискалната година. Към 31 декември 2016 г. 4-те медицински университета притежават общо 130,3 млн. лв. приходи от такси, вкл. от чуждестранни студенти, над държавната субсидия, която за тази година е около 83,3 млн. лв., допълва всекидневникът.
 

Коментари