Публикация

СДС иска финансов план за излизане от здравната и демографската криза


СДС настоява за създаване на работна група между Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, синдикати, професионални съсловни организации, парламентарно представени партии за постигане на обществен консенсус по целите и приоритетите на здравната реформа.

В декларация на Националния съвет на партията се иска още да бъде изработен финансов план за излизане на страната от здравната и демографската криза, както и да се направят адекватни промени в здравната стратегия, които да гарантират достъпа до качествена медицинска помощ на населението.

Настоява се и за внасяне в Народното събрание на доклад за здравето на нацията, „който да даде пътен лист на здравната реформа”.

Съюзът на демократичните сили дава и оценка на здравната реформа до момента. Според партията липсва екипност в прилагането на мерки за нейното реализиране;липсва последователност и предвидимост за необходимите промени; липсва обществен и професионален диалог преди вземането на решения; липсва предварителна оценка за ефективността на вземаните министерски или правителствени решения.

Същевременно партията изразява подкрепата си в усилията за повишаване качеството на медицинската грижа и здравната помощ; за ограничаване на безконтролния разход на средствата за здраве; за качествена, а не количествена реформа на клиничната помощ; за бързо премахване на рекета на фармацевтичните фирми върху здравната система, българските пациенти и лечебните заведения.

Коментари