Публикация

Няма ясна дефиниция какво е лекарска грешка


Около една трета (31%) от потребителите на health.bg, участвали в анкета на портала, се чувстват потърпевши от лекарски грешки, а още толкова хора твърдят, че техни близки са пострадали от действията на медици.

Двайсет на сто от участниците съобщават, че хора от по-далечното им обкръжение са били обект на лекарска грешка. Едва 7 процента от участинците в анкетата твърдят, че не са пострадали и дори не са чували за хора, пострадали от лекарски грешки. Една десета от хората не могат да преценят как да отговорят на въпроса.

България е една от страните с най-малко дела срещу лекари за грешки сред останалите държави от ЕС, защото липсват ясни легални дефиниции на понятието „лекарска грешка”, няма масова съдебна практика, а тясноспециализираните юристи са единици.

Пациентите често квалифицират като лекарска грешка различен тип неудовлетвореност – от отношението на лекаря, от битовите условия в здравните заведения, от болничното обслужване, от липсата на достатъчно лекарства и т.н.

Коментари