Публикация

Интелектуален празник

Проф.д-р Цекомир Воденичаров подчерта, че в обърканото време, в което живеем, са необходими повече интелект и духовност:"Над парите властва познанието" , а "Интелектът е валутата на бъдещето".


По инициатива на ръководството на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД-град Кърджали,в Художествената галерия "Станка Димитрова" бе представена книгата "Десетте принципа на медика и мениджъра" на проф.д-р Цекомир Воденичаров,  декан на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет,гр.София.Пред голяма аудитория от представители на местната интелигенция-лекари,учители,юристи,архитекти,писатели,  художници и други професионални общности от Кърджали,Ардино,Джебел и Златоград, проф.Воденичаров направи мултимедийна презентация на своята книга .В последвалото кратко и силно слово,той подчерта ,че в обърканото време, в което живеем, са необходими повече интелект и духовност:"Над парите властва познанието" , а "Интелектът е валутата на бъдещето". Като музикален фон в залата звучеше версия на пиано на песента "Мойсей" на Луис Армстронг 
в изпълнение на известния местен музикант Тавит Мачакян.Синтезът от музика,картини и слово създадоха приятна и творческа атмосфера в залата,в която присъства и голяма част от академичния състав на ФОЗ. 
    Доц.д-р Тодор Черкезов,изпълнителен директор на болницата ,представи пред  аудиторията значението на всеки един от принципите в работата на 
медика и мениджъра,  изтъкна че книгата е "безценна малка библия по пътя към успеха и лидерството" , "очертава модерната визия" на новата генерация здравни управленци -етични прагматици. 
     Доц.Петър Хаджинаков,преподавател във филиала на ПУ "П.Хилендарски"в гр.Кърджали обърна внимание на философско-етичните послания в книгата. 
     Изказаха се известни лекари и успешни мениджъри в регионалното здравеопазване: д-р Огнян Георгиев,началник на травматологично отделение, д-р Магдалена Маринова- председател на Районната колегия на БЛС, Здравко Карамитев,управител на хоспис "Добролюбие", доц.д-р Жени Стайкова. 
      Своето отношение към представеното в книгата споделиха: доц.Дора Янчева,председател на СУБ -клон Кърджали,Росица Генчева,председател на БАПЗГ,както и присъстващите гости: областният управител -г-н Илия Илиев,зам.кметът на община Кърджали г-жа Елисавета Кехайова,областният омбудсман г-н Расим Муса. 
      След представянето,превърнало се в малък интелектуален празник за града,   проф.Воденичаров получи много лични поздравления и раздаде книги с автограф. 

Коментари