Публикация

Подписан е Националният рамков договор за денталните дейности

Подписан е Националният рамков договор за денталните дейности

Документът регламентира заплащането на трета лечебна дейност в полза на здравноосигурените на възраст над 18 години


Националната здравноосигурителна каса и Българският зъболекарски съюз подписаха днес Националния рамков договор за дентални дейности за 2017 г. 

Проектът на договора е приет от Надзорния съвет на касата на 20 януари т.г. и беше на разположение за обществено обсъждане в законоустановения срок, съобщава осигурителната институция.

НРД регламентира заплащането на трета лечебна дейност в полза на здравноосигурените на възраст над 18 години, възможността отчитането на финансово-отчетните документи на изпълнителите на извънболнична дентална помощ да се осъществява само през информационната система на касата. С това отпада необходимостта от представяне на отчетните документи в районните здравноосигурителни каси на хартиен носител, като това следва да става в четиридневен (а не както досега – в тридневен) срок.

Коментари