Публикация

От печата: Почти цял випуск медици напуска страната ни всяка година

От печата: Почти цял випуск медици напуска страната ни всяка година

ЕК ни критикува за лошия достъп до здравеопазване


Лекарите, които годишно напускат България, се равняват на 90% от студентите, завършващи медицина. Медиците у нас застаряват - повече от половината са над 55 години, а 30% са над 60 години. Данните са на Българския лекарски съюз и са цитирани в последния доклад на Европейската комисия за макроикономическите дисбаланси на страната ни, пише в. „Сега“.

Изданието отбелязва, че заключенията по отношение на здравната и социалната политика, както и на пазара на труда остават тежки. От страната ни се очаква да предприеме стъпки за отстраняване на натрупаните проблеми.

В доклада се посочва и огромният недостиг на медицински сестри, което заедно с липсата на лекари създава сериозни проблеми в регионите и по направления. 

ЕК отбелязва, че публичните разходи за здравеопазване остават много ниски и покриват едва 51.6% от общите разходи за здраве при средно за ЕС 76.2%. Това води до нисък достъп до здравеопазване - само 88% от населението е обхванато от общественото здравно осигуряване (при ромите процентът е едва 45), което „компрометира ефикасността на системата“, се казва в доклада на комисията.

Според лекарския съюз причините за огромния брой напускащи страната медици са „липсата за възможност за кариерно израстване, неясните правила и затруднение при специализация, невъзможността за прилагане на нови технологии и иновативни лечения, непрекъснато променящата се нормативна база, чувството на безперспективност, липсата на достойно заплащане“ и дори отрицателното медийно отношение. 

Неефективната здравна система може би допринася за едно от най-високите нива на смъртност в България. Продължителността на живота също е сред най-ниските в ЕС“, отбелязват още от комисията.

Коментари