Публикация

Защо утрото е по-мъдро от вечерта


Дълго време хората смятат, че сънят е противоположно на бодърстването състояние: отпускане, при което мозъкът просто се „изключва”. Но след появата на уреди, позволяващи да се наблюдава и измерва мозъчната активност и да се следят измененията в сърдечната дейност и дишането, картината се оказва доста по-сложна.

Изследванията показват, че в състояние на сън човешкият организъм не е постоянно в покой, а има периоди, през които е твърде активен.
От момента на това откритие учените вече не са така категорични при оценката на съня – те го разделят на два много различни отрязъка – бърз и бавен.

Впоследствие установиха и минималната продължителност на съня, необходима за всеки човек, както и часовете на заспиване и събуждане.

Не по-малко от 8 часа!
Бавният сън заема по-голямата част от прекараното в леглото време – около 75%. Наименованието си дължи на факта, че на енцефалограмата в тази фаза възникват бавни вълни – т.е. мозъчната активност намалява.
Когато учените започват да изследват бързия сън, се оказва, че 80% от пробудените в тази фаза съобщават, че са имали ярки, фантастични сънища.

Те се наблюдават и по време на бавния сън, но не са така отчетливи. При бързия сън рязко се покачва кръвното налягане, променя се пулсът и се учестява дишането – с една дума, създава се усещането, че спящият активно преживява нещо.

Изводът на изследователите е, че бавният сън играе главна роля във физическото възстановяване на организма, а бързият – в психическото.
Тоест, в първия случай събираме енергия и се възстановяваме, клетките активно се обновяват.

Във втория – мозъкът обработва и складира получената през деня информация, като съзнанието обглежда съществуващите проблеми, намира решения, отърсва се от напрежението.

Ето защо редовно недоспиващият си човек не просто не е бодър, той рискува здравето си – многобройни изследвания доказват, че при спящите по-малко от 6,5 ч. рискът от смърт е с 15 % по-висок.

Недостатъчният сън води до смущения в дейността на вегетативната нервна система, която координира работата на вътрешните органи. Така че недоспиването може да е скритата причина за язва, хипертония, астма и много други.

8 часа сън  - това е общоприетата норма, която е ключ към физическото и психическото здраве, към пълноценен и балансиран живот. И не на последно място – към красотата и младостта. 

Коментари