Публикация

Покана до членовете на Общото събрание на МУ-Варна

Покана до членовете на Общото събрание на МУ-Варна

На 13.03.2017 година от 14:00 часа в Първа аудитория /сграда Ректорат, 4-ти етаж/, ще се проведе заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов"-Варна


Покана до членовете на Общото събрание на МУ-Варна

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомявам Ви, че на 13.03.2017 година от 14:00 часа в Първа аудитория /сграда Ректорат, 4-ти етаж/, ще се проведе заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов"-Варна при следния дневен ред:

  1. Приемане на дневен ред за ОС.
  2. Отчет на Ректора за 2016г.
  3. Представяне на становищата на Контролния съвет за изпълнението на бюджета за 2016г. и за проектобюджета за 2017 година.
  4. Обсъждане и приемане на изменения и допълнения на Правилника за дейността на Медицински Университет -Варна.
  5. Избор на Комисии.

По електронна поща членовете на ОС ще получат информация за утвърдения списък за Общото събрание и номера под който фигурират в него.

Членовете на ОС следва да потвърдят присъствие на следната ел. поща: AC.secretariat@mu-varna.bg.

Предложения за промени в Дневния ред се приемат не по-късно от 07.03.2017г. до Председателя на ОС.

Предложенията за изменения и допълнения на Правилника за дейността на МУ-Варна (по т.4) са публикувани  на Интранет страницата на МУ-Варна.

 

проф. д-р РОСЕН МАДЖОВ, д.м.н.

Председател на ОС на МУ-Варна  

" }-->

Коментари