Публикация

Ограничването на хормонозаместващата терапия намалява случаите на рак на гърдата


Намаленото прилагане на хормонозаместваща терапия е довело до забележим спад в заболеваемостта от инвазивен рак на гърдата при жени в пери- и  постменопауза.

Авторите на шотландско изследване, публикувано в«European Journal of Cancer», установили, че предписването на хормонозаместваща терапия се е увеличило с повече от 32% в периода 1993-2000 год. и стремително е спаднало /с близо 62%/ през 2007 г.

Заключението на изследователите е, че общото намаляване на случаите на инвазивен рак във възрастта 50-64 год., отчетено след 2000 год., отразява резкия спад на употреба на хормонозаместваща терапия.

Коментари