Публикация

На сайта на НАП калкулатор изчислява дължимите здравни вноски с лихвите


Електронен калкулатор, който автоматично изчислява дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях, е публикуван на интернет страницата на Националната агенция за приходите.

Най-новата услуга  е напълно безплатна, а за ползването й не е необходим електронен подпис.

Всеки, който желае, първо трябва да провери здравноосигурителния си статус и периодите, за които не са платени здравните му вноски, на адрес: www.nap.bg. След това с помощта на калкулатора може да изчисли точната сума, която дължи за здраве.

За да изчислят задълженията си, хората трябва единствено да маркират месеците, в които са пропуснали да платят вноските си, и как се осигуряват – като еднолични търговци, упражняващи свободна професия, земеделски или тютюнопроизводители и т. н.

Проверка на  здравноосигурителния статус може да бъде направена и на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.
Услугата е напълно автоматизирана и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.

Компютърната система извършва справка в реално време и „прочита” по телефона дали проверяващият има непрекъснати здравни права, или не. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени здравните вноски.

Справката по телефона работи непрекъснато, съобщава още НАП.

Коментари