Публикация

Сметната палата с препоръки за подобряване на спешната помощ


Необходим е регламент за времето на пристигане на екипите на спешната медицинска помощ до пациента, съответстващ на европейските стандарти (между 8 и 10 минути).

У нас за забавяне се счита пристигане на място след 20-ата минута.

Това отбелязва в доклад Сметната палата след извършен одит на дейността на Спешната помощ у нас за периода 2007-2008 г.

Одитирани са 24 центъра за спешна  помощ със 161 филиала, като към министъра на здравеопазването са отправени 21 препоръки за подобряването й.

Най-много забавени повиквания има в София. През 2007 г. те са 12 015, а през следващата година - 14 509. Сериозен е и проблемът в Плевен. Сред най-честите причини са лошата пътна инфраструктура, задръстванията, подаването на неточни адреси, лъжливите повиквания, липсата на свободни линейки.

Установено е, че автомобилният парк е значително обновен. Едновременно с това обаче в експлоатация са голям брой амортизирани линейки, поддържането на които увеличава необосновано издръжката на центровете. Морално остаряла е и информационната система за регистриране, обработка, обмен и съхранение на информацията през одитирания период.

Освен това няма норматив за поддържане на резерв от медикаменти за случаи на аварии и бедствия. Списъкът с лекарства и консумативи се нуждае от механизъм за периодичен преглед и актуализация, категорични са проверяващите.

Сметната палата констатира и че недостатъчният персонал пречи за изпълнението на функциите на спешните центрове. Отчетено е, че нивото на текучество е много високо поради ниските заплати и тежките условия на труд, а това влияе негативно върху качеството на оказваната спешна помощ.

Коментари