Филтри

1 резултатa за Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ

д-р Костадин Сотиров
Лекар
д-р Костадин Сотиров

Обща медицина

Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ - Белащица  България