Филтри

125 резултатa за ДКЦ 7

Лечебно заведение
Лечебно заведение
ДКЦ 7

София

Лечебно заведение
Лечебно заведение
ДКЦ 7

Пловдив

Аптека
Аптека
д-р Рени  Алашка
Лекар
д-р Рени Алашка

Общопрактикуващ лекар

ДКЦ 7 - София  България

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Росица Здравкова
Лекар
д-р Росица Здравкова

Пневмология и фтизиатрия

ДКЦ 7 - София  България

д-р Валентина Пенкова
Лекар
д-р Валентина Пенкова

Вътрешни болести

ДКЦ 7 - София  България

д-р Мария Чолакова
Лекар
д-р Мария Чолакова

Общопрактикуващ лекар

ДКЦ 7 - Пловдив  България

д-р Иванка  Костова
Лекар
д-р Иванка Костова

Ендокринология и болести на обмяната

ДКЦ 7 - Пловдив  България

д-р Златка Стаматова
Лекар
д-р Златка Стаматова

Общопрактикуващ лекар

ДКЦ 7 - София  България

д-р Кристиан Панцуреску
Лекар
д-р Кристиан Панцуреску

Общопрактикуващ лекар

ДКЦ 7 - София  България

д-р Тодорка Гогова-Нешева
Лекар
д-р Тодорка Гогова-Нешева

Обща медицина

ДКЦ 7 - Пловдив  България

1 2 3 4 5 ... 11