Филтри

31 резултатa за МЦ Санита

Медицински център
Медицински център
МЦ Санита

Варна

Медицински център
Медицински център
МЦ Санита

Враца

Анелия Димитрова
Медицински специалист
Анелия Димитрова

Клинична психология

МЦ "Санита" ЕООД - гр Враца - Враца  България

Д-р Дарина  Желязкова
Лекар
Д-р Дарина Желязкова

Ревматология

МЦ Санита - Варна  България

д-р Димитър Д. Дочев
Лекар
д-р Димитър Д. Дочев

Съдова хирургия

МЦ Санита - Варна  България

д-р Маджига Венката
Лекар
д-р Маджига Венката

Гастроентерология

МЦ "Санита" - Варна -  България

д-р Христина  Христова
Лекар
д-р Христина Христова

Акушерство и гинекология

МЦ Санита - Варна  България

д-р Новко Новаков
Лекар
д-р Новко Новаков

Нервни болести / Неврология

МЦ "Санита" - Варна -  България

д-р Антоний  Цонев
Лекар
д-р Антоний Цонев

Кардиология

МЦ Санита - Варна  България

д-р Христина   Върбанова
Лекар
д-р Христина Върбанова

Ендокринология и болести на обмяната

МЦ Санита - Варна  България

д-р ДИАНА ЛЮЦКАНОВА
Лекар
д-р ДИАНА ЛЮЦКАНОВА

Обща медицина

МЦ Санита - Варна  България

д-р Захаринка Голдщайн
Лекар
д-р Захаринка Голдщайн

Гастроентерология

МЦ Санита - Варна  България