cover photo
От
09.10.17
До
10.10.17
София, България
София Тех Парк
thumbnail

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - ОТ ЕВРОПЕЙСКА КЪМ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА

Научно събитие,  Затворено

Факултет по обществено здраве, МУ-София организира Международна научна конференция на тема: „От Европейска към национална здравна политика“, посветена на 100-годишния юбилей на МУ-София.

Конференцията е насочена към стимулиране на международното сътрудничество и ще предостави уникална възможност за изява и професионално развитие на всички. 

Международният форум „От Европейска към национална здравна политика“ е важен социален и научен форум, който включва дейности и сесии , фокусирани върху обмен на опит, идеи и добри практики. Участниците ще имат възможност да споделят своите виждания чрез участие в паралелните сесии, ръководени от международни гост лектори, в различни области на здравния мениджмънт и политика.

Официален език: Английски и Български (осигурен симултантен превод)

Срок за регистрация и изпращане на резюмета: 30 Юли 2017

 

Програма

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

1. Здравна политика

Здравна политика и мениджмънт

Икономика на здравеопазването

Оценка на здравните технологии

2. Здравна превенция

Трудова медицина

Превантивна медицина  

3. Социална медицина

Социална медицина

Медицинска етика, биоетика и медицинско право

Медицинска педагогика

4. Здравни грижи 

Медицинска сестра

Акушерка

Кинезитерапия

Споделете:

Коментари